28 iulie 2009

La pas prin Vrancea ! - Rezervatia naturala Focul viu de la Andreiaşu de Jos(Sursa Foto: Realitati Inchipuite)
Rezervatia naturala Focul Viu de la Andreiaşu de Jos a fost infiintata prin Legea 5/2000 si este situata pe versantul drept al Milcovului în spaţiul localităţii Andreiaşu de Jos, ocupând un sector al versantului nordic al Culmii Titila, afectat pe o arie extinsă de alunecari de teren active. Structura geologică este marcată de falia Caşin - Bisoca, prin ale carei fracturiprofunde hidrocarburile gazoase ies la suprafaţă şi se aprind spontan, cu flăcări înalte pâna la 30 cm, Debitul emanaţiilor de gaze este influenţat idirect de nivelul precipitaţiilor atmosferice, gazele naturale intersectând pânze de ape freatică, pe care o antrenează in drumul lor spre suprafaţă. In zona punctelor cu emanatii de hidrocarburi s-a amenajat o infrastructura de vizitare

Cai de acces
Drumul judeţean Dj 205 A, Focşani – Andreiaşu de Jos care urmăreşte albia Râului Milcov, în continuarea căruia se afla drumul comunal Andreiaşu de Jos - Andreiaşu de Sus.

Limita de nord:
se suprapune unui sector al vaii Milcovului situat in sudul localitatii Andreiaşu de Jos urmand in continuare limita fondului forestier, pana la drumul local dintre Andreiasu de Jos si Andreiasu de Sus.

Limita de est
se desfasoara in lungul drumului forestier local.

Limita de sud
se desfasoara la limita nordica a localitatii Andreiasu de Sus de la drumul local pana la albia unui organism torential .

Limita de vest
se desfasoara intre albia unui torent şi continuă către nord – vest până în albia Milcovului.

AICI puteti viziona un clip de la Focul Viu

Asociatii care sustin ariile Vrancei sunt:

Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice

Asociatia Pentru Dezvoltarea Durabila "Focul Viu"

Salut Atitudinea si simtul Responsabilitatii Durabile!